Základná škola vo Vyšnej Rybnici

Úvod

ZŠ vo Vyšnej Rybnici sa nachádza v najvýchodnejšom okrese Slovenska - v okrese Sobrance. V súčasnosti je to škola pre 1. - 4. ročník.

úvod    
o okrese    
z histórie obce  
 
CHKO Vihorlat  
chcete nás kontaktovať ?